top of page

Borging van commerciële ontwikkeling


Borging is een van de drie pilaren waar het succes van het HSA programma op leunt. Rendement en plezier zijn de andere twee. Het borgen van de skills, tools en kennis die tijdens het programma worden opgedaan, zijn cruciaal om duurzaam rendement te creëren. Hieronder een opsomming van zeven initiatieven die geent zijn op de borging van de commerciële ontwikkeling van de deelnemer:


1. Framework dat wordt ondersteunt met skills, tools en kennis

Tijdens het programma maken deelnemers zich een sales framework eigen dat uit vier opeenvolgende verkoopfasen bestaat. Iedere fase kent eigen principes, dynamieken, tools en benodigde competenties. Dit overzicht biedt houvast en verzorgd een context waarbinnen de sales professional eigen activiteiten kan plaatsen. De overzichtelijke structuur geeft rust.

2. Delen van trainingsmateriaal

Na iedere trainingsdag ontvangen deelnemers per mail de slides en foto´s van de flips uit de trainingsruimte. Al het trainingsmateriaal wordt gedeeld. Aangevuld met eigen aantekeningen, hebben deelnemers meer dan al het materiaal om op ieder moment de behandelde stof zelf opnieuw te raadplegen.

3. Overdracht en aanpassing van sales instrumenten

Instrumenten en acties die in het programma worden gebruikt worden door deelnemers overgenomen en aangepast op de specifieke wensen van organisatie en sales praktijk.

4. Betrokkenheid managers

Leerdoelen, targets en tussentijdse vorderingen worden met het management van de deelnemers gedeeld. Tijdens de tussentijdse individuele coaching sessies sluit de manager gedeeltelijk aan zodat afstemming van het sales programma en de praktijk plaatsvindt.

5. Continu aandacht en leren

De sales effectiviteit van deelnemers staat voor de duur van het programma in de schijnwerpers. Van de deelnemer zelf, de manager en de trainer. Middels whatsapp ontvangen deelnemers meerdere malen per week artikelen, posts, video´s over actuele b2b sales ontwikkeling.

6. Inzet Knowingo

In december 2017 is HSA gestart met een pilot om een mobile learning app in te zetten. De inzet dient twee doelen. Doordat er cognitieve overdracht plaatsvindt vóór de trainingsdag, kan de dag zelf meer gericht zijn op toepassing, rollenspellen en oefening. Meer rendement dus. Doordat de app actief blijft tot enkele maanden na deelname wordt gezorgd dat deelnemers gedurende deze hele periode geleerde kennis top of mind blijft en worden getoetst op aanwezigheid van deze kennis.

7. Individuele begeleiding

Individuele coaching heeft grote impact op de effectiviteit van leren van de deelnemers. Tijdens de individuele coaching sessies komen zaken als zelforganisatie, energie management en kwaliteiten aan bod. Er wordt gekeken hoe het de deelnemers in de praktijk lukt de leerstof toe te passen.


Recent Posts
Follow Us
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page